Sõltuvusnõustamine

Mis on sõltuvus?

Sõltuvus on krooniline ja progresseeruv haigus, mis omab inimese elus esmast tähtsust. Teisisõnu, sõltuvus on primaarne, olenemata sellest, mis hetkel sõltlase elus toimub.

 

Sõltuvus mõjutab inimese bioloogilisi, psühholoogilisi, sotsiaalseid ja vaimseid protsesse. Sellest haigusest taastumiseks on vajalik tähelepanu suunamine kõikidele aspektidele sõltlase elus.

Mis on sõltuvusnõustamine?

Sõltuvusnõustamine on spetsiifiline psühhoteraapia vorm, mis on suunatud inimestele, kes kannatavad erinevate sõltuvuste all, nagu näiteks alkohol ja narkootilised ained.

 

 

Sõltuvusnõustamine aitab mõista sõltuvuse põhjuseid, arendada enesekontrolli ja õppida sobivaid strateegiaid sõltuvuskäitumisest vabanemiseks. Nõustaja aitab tuvastada sõltuvuskäitumise taga olevaid emotsionaalseid, psühholoogilisi või sotsiaalseid tegureid ning koos töötatakse välja tõhusad meetodid sõltuvusest vabanemiseks ja taastumiseks.

 

 

Sõltuvusnõustamine ei ole ainult sõltuvushäiretega inimestele, vaid ka nende pereliikmetele ja lähedastele, kes võivad vajada tuge ja juhendamist sõltuvuskäitumise mõistmisel ja sellega toimetulekul.

 

 

Esimene samm on sõltuvuse tunnistamine ja soov muutuseks...

Muutusega alustamiseks broneeri aeg esmasele sõltuvusnõustamisele. 

 

Seansi käigus kaardistame Sinu võimalusi ja vajadusi, ning paneme paika edasise tegevuskava.